mask

Betonowe systemy naprawcze PC/PCC

Nasza firma zajmuje się również naprawami powierzchni i konstrukcji betonowych przy wykorzystaniu systemów PC lub PCC. Są to zaprawy i betony polimerowe stanowiące mieszaninę różnych spoiw i frakcjonowanych kruszyw, przy czym PCC zawiera jeszcze dodatkowo cement portlandzki.

Ten rodzaj systemu naprawczego wykorzystuje się nie tylko przy naprawie konstrukcji betonowych, ale także żelbetonowych i monolitycznych. Systemu PC/PCC wykorzystuje się w przypadku uszkodzeń mechanicznych lub silnych korozji, powstałych wskutek nieprawidłowego zabezpieczenia obiektu przed wilgotnością.

 

Betonowe systemy naprawcze PC/PCC