mask

Piaskowanie

Piaskowanie konstrukcji betonowych oraz stalowych, piaskowanie zbiorników betonowych na ziemnych i podziemnych oraz stalowych, piaskowanie konstrukcji ceglanych oraz z kamienia naturalnego, uszorstnianie nawierzchni poprzez piaskowanie.

 

 

piaskowanie232
piaskowanie222
piaskowanie212
piaskowanie1
piaskowanie24
piaskowanie20
piaskowanie19
piaskowanie18
piaskowanie16
piaskowanie17
piaskowanie15
piaskowanie14
piaskowanie13
piaskowanie12
piaskowanie11
piaskowanie10
piaskowanie9
piaskowanie8
piaskowanie7
piaskowanie6
piaskowanie5
piaskowanie4
piaskowanie3
piaskowanie2