mask

Iniekcje uszczelniające

Iniekcje są metodą uszczelniania betonu, poprzez aplikację odpowiednio dobranego środka iniekcyjnego. W przypadkach zawilgocenia budynku związanego z kapilarnym podciąganiem wilgoci, przeponę poziomą wykonuje się właśnie metodą iniekcji.

Zadaniem aplikowanego preparatu jest hydrofobizacja ścianek kapilar lub zawężanie ich światła. Iniekcje uszczelniające stosuje się nie tylko w celu zabezpieczenia budynku lub obiektu przed wilgotnością, ale również by naprawić szczelność konstrukcji betonowych, które uprzednio nie zostały właściwie zabezpieczone. W celu zabezpieczenia obiektów powszechnie stosuje się takie materiały, jak żywice poliuretanowe, żele akrylowe, zaczyny cementowe – bądź żywice epoksydowe.

Iniekcje uszczelniające